Czwórbój Lekkoatletyczny

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy organizuje na swoim obiekcie przy ul. Gdańskiej 1 Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.

Tegoroczne zawody zaplanowane zostały na 9 i 10 maja o godzinie 9:00 rozpoczną się pierwsze konkurencje. W pierwszym dniu zawodów rywalizować będą dziewczyny, natomiast dzień później chłopcy.
Zgłoszenia szkół wraz z imienna listą zawodników w formularzu zgłoszeniowym (DOC) prosimy przesyłać drogą mailową na adres k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja wraz z wyborem skoku (w dal lub wzwyż).

Regulamin (DOC)

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
pro-rodzina nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu