A
A
A
wersja kontrastowa
Lekkoatletyka

Blisko 500 poznańskich gimnazjalistów z poznańskich szkół wzięło udział w zawodach lekkoatletycznych na stadionie LA Golęcin. . Organizowana przez POSiR oddział MOS Gimnazjada Lekkoatletyczna to kolejna odsłona Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozgrywanych w różnych dyscyplinach przez cały rok szkolny. Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku szkolnego wyłoni najbardziej usportowioną szkołę Poznania, stąd rywalizacja lekkoatletyczna była bardzo emocjonująca, a o wygranych decydowały ułamki sekund bądź centymetry.
Gimnazjaliści startowali w konkurencjach biegu na 100m, 300m, 100m, 100 ,110 , 80 ,200 m przez płotki, 600m ( tylko dziewczyny), 1000 m, 2000 m (tylko chłopcy ), ale również rzucali oszczepem, dyskiem oraz pchali kulą, skakali w dal i wzwyż. Oprócz konkurencji indywidualnych zawodnicy rywalizowali w sztafecie 4×100 metrów oraz w sztafecie szwedzkiej. Najlepsi zawodnicy w każdej konkurencji otrzymali medale. Indywidualne lokaty poszczególnych zawodników przynosiły punkty, które sumowane klasyfikowały szkoły do punktacji we współzawodnictwie. Poznańskie zawody wyłoniły również zawodników, którzy będą reprezentować miasto na finałach wojewódzkich.

Wyniki – chłopcy
Wyniki – dziewczyny


Młodzieżowy Ośrodek Sportowy informuję, iż zawody lekkoatletyczne dla gimnazjum odbędą się 18.05.2016 r. od godziny 9.00 na stadionie lekkoatletycznym na Golęcinie ul. Warmińska.

Zgłoszenia szkół wraz z listą startową i formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać drogą mailową na adres k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Lista startowa
Program minutowy


REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW W LEKKIEJ ATLETYCE
XVII GIMNAZJADA
ROK SZKOLNY 2015/2016

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2015 roku!

Program
dziewczęta – 100 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 13 – 8,20 – 13,20), 300 m ppł (wysokość 76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g, chód 2 km (w programie minutowym na 1 godzinę przed rozpoczęciem finału)
chłopców – 110 m ppł (wysokość 91,40; rozstaw 13,60 – 8,90 – 16,30) , 300 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 600 g, chód 3 km (w programie minutowym na 1 godzinę przed rozpoczęciem finału)

Uczestnictwo
W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież gimnazjów urodzona w roku 2000 i młodsza.
Uczeń może startować:

 • w jednej konkurencji technicznej lub biegowej do 300 m włącznie i w sztafecie (zawodnik może wystartować tylko w jednej sztafecie)
 • w jednej konkurencji w przypadku biegów na 600 m, 1000 m, 2000 m,
 • pozostałe warunki:
 • szkoła może zgłosić jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców na każdym dystansie,
 • w zawodach miejsko-gminnych startują reprezentacje wg ustaleń organizatorów,
 • w zawodach powiatowych startują reprezentacje gmin wg ustaleń organizatorów,
 • w zawodach rejonowych startują reprezentacje powiatów wg ustaleń koordynatorów,
 • ww finale wojewódzkim startuje po 3 najlepszych zawodników w konkurencjach z zawodów rejonowych oraz 2 najlepsze sztafety.
 • w finale wojewódzkim startuje po 3 najlepszych zawodników/czek w chodzie z danego rejonu sportowego. Koordynatorzy rejonowi muszą przeprowadzić finał rejonu w chodzie jeżeli zgłosiło się powyżej 3 zawodników/zawodniczek do zawodów.

Sposób przeprowadzenia zawodów – finałów

 • w biegach serie na czas,
 • w biegu finałowym na 100 m wystartują zawodnicy zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów,
 • w konkurencjach technicznych – 3 próby
 • wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta 125 cm chłopcy 135 cm
 • na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów

Punktacja
Punkty zdobywają wszyscy zawodnicy w każdej konkurencji, (max 24 pkt.)
Punkty zsumowane dają szkole miejsce w punktacji drużynowej szkół w kategorii dziewcząt i chłopców.
Szkoły zdobywają punkty dla powiatów.

Punktacja:
1m – 24 pkt.   7m – 11 pkt.      13m – 5 pkt.     19m – 2 pkt.
2m – 21 pkt.   8m – 10 pkt.      14m – 4 pkt.     20m – 1 pkt.
3m – 18 pkt.   9m – 9 pkt..      15m – 3 pkt.     21m – 1 pkt.
4m – 16 pkt.   10m – 8 pkt.      16m – 3 pkt.     22m – 1 pkt.
5m – 14 pkt.   11m – 7 pkt.      17m – 2 pkt.     23m – 1 pkt.
6m – 12 pkt.   12m – 6 pkt.      18m - 2 pkt.     24m – 1 pkt.
25m + dalsze – 1 pkt.

Zgłoszenia
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2015 roku!

Zgłoszenia szkół wraz z listą startową i formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać drogą mailową na adres k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja. Pojedyncze zmiany w listach startowych będzie można dokonywać w dniu zawodów w godzinach 8.30-9.30 w biurze zawodów.

Nagrody (finał wojewódzki)
Najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

ANEKS

W związku z wprowadzeniem zmian przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wprowadzamy ujednolicenie konkurencji zgodnie z zaakceptowanymi zmianami:
dziewczęta – 80 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 12 – 8 – 12), 200 m ppł (wysokość 76,20; rozstaw 18,29 – 18,29 – 17,10)
chłopców –200 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 18,29 – 18,29 – 17,10)

Wszystkie banery
pro-rodzina nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu