Siatkówka plażowa

Gimnazjada w siatkówce plażowej 2017

Organizator:

POSiR oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

Data:

5.06.2017

(poniedziałek) turniej dziewcząt

7.06.2017

(środa) turniej chłopców

Godz

.8.30 – odprawa techniczna
ok. 9.00 pierwsze mecze

Miejsce

: boiska Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu

Termin nadsyłania zgłoszeń

: 29 maja 2017 r.

Szkoły zobowiązane są przesłać imienne listy zawodników oraz nazwisko opiekuna (wraz z nr telefonu ) – mail: rozawachowska@wp.pl

LOSOWANIE – 30 maja (wtorek) o godz.12.00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka

Sportowego ul. Gdańska 1 odbędzie się losowanie par, wyniki losowania będą umieszczone na stronie internetowej www.mos.poznan.pl

Uczestnictwo:

Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 pary dziewcząt i chłopców (młodzież ur. w roku 2001 i młodsza )

System rozgrywek:

-  system brazylijski uzależniony od ilości zgłoszonych par – Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek,
-  turnieje rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300,
-  Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem PIMS oraz przepisami PZPS

Rozstawione szkoły (na podstawie Gimnazjady 2016-2017 w piłce siatkowej halowej) mające prawo rozstawić 1 parę – na liście zgłoszeniowej para ta musi być oznaczona, w przypadku braku oznaczenia pary rozstawionej przeprowadzone zostanie losowanie):

wśród dziewcząt:                            wśród chłopców:
R1 G 5                                               R1 G 33
R2 G SMS                                         R2 G 5
R3 G 12                                            R3 G 29
R4 G 27                                            R4 G 12

zespoły przynoszą swoje piłki do rozgrzewki

Kontakt: Róża Wachowska tel. 506 785 703, mail: rozawachowska@wp.pl

WYNIKI LOSOWANIA CHŁOPCY (XLS)

WYNIKI LOSOWANIA DZIEWCZĘTA (XLS)

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu