Siatkówka plażowa

Gimnazjada w siatkówce plażowej 2018

Do pobrania:
- karta zgłoszenia (PDF)
- zgoda rodziców (PDF)

Organizator

POSiR oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

Data i miejsce

5.06.2018 (wtorek) turniej chłopców
6.06.2018 (środa) turniej dziewcząt

Godz. 8:30 odprawa techniczna
ok. 9:00 pierwsze mecze

Boiska Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 maja 2018 r.

Szkoły zobowiązane są przesłać imienne listy zawodników oraz nazwisko opiekuna (wraz z nr telefonu) – mail: mos@posir.poznan.pl

Losowanie par – 28 maja (poniedziałek) o godz.12:00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego ul. Gdańska 1. Wyniki losowania będą umieszczone na stronie internetowej mos.poznan.pl.

Uczestnictwo: Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 pary dziewcząt i 2 pary chłopców (młodzież ur. w roku 2002 i młodsza).

System rozgrywek

– system brazylijski uzależniony od ilości zgłoszonych par – Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek,
– turnieje rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300,
– Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem PIMS oraz przepisami PZPS

Rozstawione szkoły (na podstawie Gimnazjady 2017 – 2018 w piłce siatkowej halowej) mające prawo rozstawić 1 parę – na liście zgłoszeniowej para ta musi być oznaczona, w przypadku braku oznaczenia pary rozstawionej przeprowadzone zostanie losowanie).

wśród dziewcząt:
R1 G SMS
R2 G 5
R3 G 12
R4 G 27
wśród chłopców:
R1 G 5
R2 G 33
R3 G 29
R4 G 6

Zespoły przynoszą swoje piłki do rozgrzewki.

Kontakt

Marcin Kaliszan nr tel. 507 505 398

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu