A
A
A
wersja kontrastowa
Sztafetowe biegi przełajowe

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzież Szkolnej 28 września zorganizował sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się na Polanie Harcerza i cieszyły się bardzo dobrą frekwencją. Impreza wyłoniła szkoły, które będą reprezentowały Poznań na finałach wojewódzkich (4 najlepsze z każdego biegu).

Wyniki:
Gimnazja


Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, informuję iż w ramach Igrzysk Młodzież Szkolnej 28 września odbędą się sztafetowe bieg przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zawody odbędą się na Polanie Harcerza za stokiem Malta Ski.
Zgłoszenia do sztafetowych biegów przełajowych poprzez stronę internetową www.foxter-sport.pl/list w terminie do 23.09 (piątek) do godz. 15.00.
Przez cały czas dostępna będzie lista zgłoszonych zawodników. Wszelkie błędy, które zostaną zauważone prosimy niezwłocznie zgłaszać.

Program zawodów:
10:00 – Szkoły ponadgimnazjalne, chłopcy (10 x 1000m)
10:45 – Szkoły ponadgimnazjalne, dziewczęta (10 x 800m)
11:30 – Gimnazjum, chłopcy (10 x 1000m)
12:15 – Gimnazjum, dziewczęta (10 x 800m)
13:00 – Szkoły podstawowe, chłopcy (8x 800m )
13:45 – Szkoły podstawowe, dziewczęta (8x 800m )

Regulamin zawodów:
Gimnazja

Numery startowe do pobrania

Wszystkie banery
pro-rodzina nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu