Czwórbój lekkoatletyczny

Zawody odbędą się na stadionie MOS ul. Gdańska 1 w dniach:
15 maja 2018 roku – dziewczęta
16 maja 2018 roku – chłopcy

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2005 i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt lub/i 6 chłopców.

Zgłoszenia
Zgłoszenia szkół z imiennymi listami przesyła nauczyciel do  dnia 11.05.2018 na adres mailowy mos@posir.poznan.pl
w zgłoszeniu podając konkurencję do wyboru (skoki), przy braku określenia konkurencji organizator przydzieli skok w dal.
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Program

- 60 metrów dziewcząt i chłopców,
- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół),
- rzut piłką palantową (150g),
- bieg 600 m dziewcząt i bieg 1000 m chłopców.

- bieg na 60 m w seriach na czas, zawodnik zostaje wyeliminowany po trzecim falstarcie, zachowuje prawo startu w następnych konkurencjach;
- skok w dal ze strefy 1 – metrowej, końcem strefy jest belka z plasteliną, zawodnik ma prawo do trzech prób;
- skok wzwyż: pierwsza wysokość ustalana jest na zawodach,
kolejne wysokości:
* dla dziewcząt do 140 cm podwyższane co 5 cm, a powyżej co 3 cm,
* dla chłopców do 160 cm podwyższane co 5 cm, a powyżej co 3 cm,
- rzut piłką palantową – zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego i trzech rzutów w konkursie, odległość mierzy się z dokładnością do 0,5 m, liczy się najdłuższy rzut;
- bieg na 600 m i 1000 m w seriach na czas;

Uwagi
Zmiany w wyborze konkurencji (skok) można dokonać na 1 dzień przed zawodami tylko drogą e-mailową.
W zawodach przeprowadzanych na nawierzchni tartanowej dopuszczone są krótkie kolce – długości do 6 mm.

Punktacja
Wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma punktów za cztery konkurencje daje wynik każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 5 najlepszych zawodników. Przy jednakowej ilości punktów uzyskanych przez szkoły o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika/czki.

Do współzawodnictwa szkół zaliczona będzie punktacja dziewcząt i chłopców.

Awans do finału wojewódzkiego
W finale wojewódzkim startują po 2 szkoły z rejonów sportowych oraz najlepszych 3 zawodników i 3 zawodniczki w poszczególnych konkurencjach. Dodatkowo 4 szkoły z najlepszymi wynikami.
* Startując w konkurencjach indywidualnych zawodnik, który awansuje wraz z drużyną nie otwiera możliwości awansu kolejnemu zawodnikowi. Zawodnik, który uzyskał najlepszy wynik w danej konkurencji będzie miał możliwość startowania w wieloboju. Zasada ta obowiązuje od rejonów, natomiast na etapie powiatowym decyzja należy do powiatowego organizatora.

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu