Siatkówka plażowa

Licealiada w siatkówce plażowej 2018

Do pobrania:
karta zgłoszenia
zgoda rodziców
zgoda pełnoletniego

Organizator

POSiR oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

Data i miejsce

4.06.2017 (poniedziałek) turniej dziewcząt
7.06.2017 (czwartek) turniej chłopców

Godz.8:30 odprawa techniczna
ok. 9:00 pierwsze mecze

Boiska Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 maja 2018 r.

Szkoły zobowiązane są przesłać imienne listy zawodników oraz nazwisko opiekuna (wraz z nr telefonu) – mail: mos@posir.poznan.pl

Losowanie – 28 maja (poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego ul. Gdańska 1 odbędzie się losowanie par, wyniki losowania będą umieszczone na stronie internetowej mos.poznan.pl.

Uczestnictwo: Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 pary dziewcząt i 2 pary chłopców młodzież ur. w roku 1998 i młodsza ), tegoroczni maturzyści mają prawo startu.

System rozgrywek

– system brazylijski uzależniony od ilości zgłoszonych par – Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek,
– turnieje rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300,
– Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem PIMS oraz przepisami PZPS

Rozstawione szkoły (na podstawie Licealiady 2017 – 2018 w piłce siatkowej halowej) mające prawo rozstawić 1 parę – na liście zgłoszeniowej para ta musi być oznaczona, w przypadku braku oznaczenia pary rozstawionej zostanie przeprowadzone losowanie).

wśród dziewcząt:
R1 ZSGD
R2 ZSMS
R3 4 LO
R4 LO MM
wśród chłopców:
R1 ZSGD
R2 33 LO
R3 9 LO
R4 6 LO

Zespoły przynoszą swoje piłki do rozgrzewki.

Kontakt

Marcin Kaliszan nr tel. 507505398

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu