Piłka siatkowa plażowa (Licealiada)

Wyniki

Regulamin Licealiady w siatkówce plażowej 2019

I. Organizatorzy

POSiR oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

II. Termin

27.05.2019 (poniedziałek) turniej dziewcząt
28.05.2019 (wtorek) turniej chłopców

Godz.8.30 – odprawa techniczna
ok. 9.00 – pierwsze mecze

III. Miejsce

Boiska Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Rataje os. Piastowskie 106a.

IV. Zgłoszenia

Opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły (zał. nr 1 do regulaminu imprezy) oraz deklaracje uczestników pełnoletnich i zgody podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika (zał. nr 2 i 3 do regulaminu imprezy), co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach). Zeskanowaną listę startową i zgody należy wysłać na adres e-mail mos@posir.poznan.pl lub przynieść do siedziby Organizatora na ul. Gdańska 1 do 10.05.2019. W przypadku wysłania listy startowej i zgody rodziców/opiekunów prawnych zawodnika drogą mailową oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć Organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

V. Losowanie par

13 maja (poniedziałek) o godz.12.00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego ul. Gdańska 1, wyniki losowania będą umieszczone na stronie mos.poznan.pl.

VI. Uczestnictwo

W zawodach może uczestniczyć młodzież ur. w roku 1999 i młodsza. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 pary dziewcząt i 2 pary chłopców, tegoroczni maturzyści mają prawo startu.

VII. System rozgrywek

 1. System brazylijski uzależniony od ilości zgłoszonych par – Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek,
 2. Turnieje rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300,
 3. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem PIMS oraz przepisami PZPS
 4. Rozstawione szkoły (na podstawie Licealiady 2018-2019 w piłce siatkowej halowej) mające prawo rozstawić 1 parę – na liście zgłoszeniowej para ta musi być oznaczona, w przypadku braku oznaczenia pary rozstawionej zostanie przeprowadzone losowanie).
 5. Szkoły uprawnione do rozstawienia jednej pary:

  wśród dziewcząt
  R1 ZSGD
  R2 ZSMS
  R3 4 LO
  R4 LO MM
  wśród chłopców
  R1 ZSGD
  R2 9 LO
  R3 LO MM
  R4 8 LO

VIII. Zespoły przynoszą swoje piłki do rozgrzewki

Kontakt w sprawach technicznych: Marcin Kaliszan, nr tel. 507505398

Dokumenty do pobrania

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29