POSiR - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Szukaj w Serwisie

Jeśli szukają Państwo konkretnej informacji, prosimy o wpisanie żądanej frazy.

Sezon 2014/2015

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji są Zakładem Budżetowym miasta Poznania, powołanym do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Poznania w dziedzinie sportu i rekreacji.
Start arrow Wynajem boiska
Menu główne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Imprezy cykliczne
Akcja Lato
Pliki do pobrania
Wynajem boiska
Regulamin korzystania z obiektu
Galeria

Poznań


Poznań Maraton
Wynajem boiska Drukuj E-mail

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, zapraszają do korzystania z bazy sportowej, znajdującej się przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu. W skład naszej bazy, wchodzi pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztucznym oświetleniem, kort tenisowy oraz lekkoatletyczna bieżnia tartanowa.

Zmodernizowane w 2006 roku boisko piłkarskie, posiada nawierzchnię syntetyczną zgodną z wymogami UEFA. Uchwałą PZPN, boisko dopuszczone jest do rozgrywania zawodów piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych do IV ligi mężczyzn oraz ekstraklasy, I i II ligi kobiet. Na co dzień, boisko służy jako baza treningowa poznańskich klubów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez WZPN.

Tuż przy boisku do dyspozycji są 4 szatnie z węzłem sanitarnym. Cały teren Ośrodka jest objęty ochroną i monitorowany przez firmę ochroniarską. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty po uprzednim uzgodnieniu terminu i pisemnej rezerwacji boiska przesłanej drogą mailową.

Regulamin

korzystania z obiektów Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Poznaniu, przy ul. Gdańskiej 1

Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00.

Grupy zorganizowane korzystają z boiska na zasadach umów najmu zawieranych z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji (po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu, w terminach uzgodnionych z biurem MOS). Wstępnych ustaleń, dotyczących warunków umów, dokonywać należy z Kierownikiem Obiektu, który przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
Szczegółowe terminy korzystania z Obiektu przez grupy zorganizowane znajdują się w biurze MOS i na stronie internetowej.

Osoby indywidualne mogą korzystać z Obiektu tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy nie jest wykorzystywany przez grupy zorganizowane. Korzystanie z Obiektu warunkowane jest uzyskaniem zgody obsługi Obiektu. Osoby, które nie uzyskały zgody na korzystanie Obiektu muszą go, po wezwaniu obsługi Obiektu, niezwłocznie opuścić pod rygorem zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych.

 1. Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i ust.3. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 10 i art. 6. ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz. 504, z późn. zm.) ustanawia sięnastępujące zasady korzystania z Obiektu:
  1. Szatnie na treningi lub mecze udostępniane są w czasie nie przekraczającym 45 min. przed zajęciami i 30 min. po zajęciach.
  2. Na płytę boiska i bieżnię stadionu wchodzić należy tylko i wyłącznie od strony szatni.
  3. Podczas zajęć grup zorganizowanych zabrania się wchodzenia na część Obiektu zajmowaną przez ćwiczących.
  4. Po płycie boiska i bieżni stadionu zabrania się jazdy rowerami i innymi pojazdami (z wyłączeniem pojazdów obsługi boiska).
  5. Osoba prywatna, klub, stowarzyszenie, firma lub inny podmiot najmujący obiekt automatycznie staje się organizatorem meczu, treningu, turnieju odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo na terenie udostępnionego obektu i ponosi wszelakie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu obiektu zarówno przez kibiców gospodarzy, kibiców gości jak i osób trzecich. Dotyczy to również zdarzeń mogących wyniknąć w trakcie czasu trwania najmu, a nie wymienionych w regulaminie.
  6. Najmujący nie może przenosić prawa najmu osobom trzecim, bez zgody wynajmującego.
  7. Za kibiców oraz pozostałe osoby przebywające na obiekcie odpowiedzialny jest najemca – organizator.
 2. Na terenie Obiektu zabrania się:
 3. 1. Wnoszenia oraz używania przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, np.:
  a) broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów – w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
  b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwo palnych przedmiotów;
  c) noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu (w tym: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, itp.;
  d) urządzeń: zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz umożliwiających rozpylanie substancji: łzawiących, duszących, żrących, farbujących itp.
  e) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
  2. Osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się :
  a) spożywania napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w UoBIM i/lub Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi; b) palenia tytoniu;
  c) rzucanie wszelkimi przedmiotami;
  d) rozniecania i podsycania ognia, wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
  e) wstępu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: pole gry, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy;
  f) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach: obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;
  g) głoszenia lub eksponowania symboli i/lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle: narodowościowym, religijnym lub społecznym;
  h) niszczenia infrastruktury Obiektu, w szczególności nawierzchni, zieleni, sprzętu i urządzeń;
  i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  j) zaśmiecania terenu;
  k)bez pisemnej zgody organizatora: wprowadzania, wnoszenia, wwożenia i posiadania na terenie imprezy – zwierząt;
  l) gry oraz zabawy z piłką na bieżni tartanowej, z wyłączeniem kortu tenisowego.
 4. Na terenie Obiektu nakazuje się:
  1. Stosowanie do wszelkich poleceń obsługi Obiektu.
  2. Utrzymanie czystości na terenie obiektu poprzez segregowanie i wrzucanie wszelkich
  3. Pozostawienie porządku w szatniach.
  4. Zachowanie kulturalne i zgodne z dobrymi obyczajami.
  5. W przypadku korzystania z bramek przenośnych bezwzględne zabezpieczenie ich specjalnymi odważnikami dostępnymi u obsługi Obiektu.

Wobec osób naruszających postanowienia pkt. I, II, III Regulaminu zostaną zastosowane sankcje przewidziane przepisami prawa.

Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu umożliwi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z Obiektu.

Regulamin

płatności za korzystanie z boiska

Dla podniesienia jakości oferowanych przez nas usług oraz ułatwienia korzystania z boiska piłkarskiego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 przedstawiamy regulamin płatności.

 1. Opłatę za korzystanie z boiska należy uiścić najpóźniej 3 dni przed zamówionym terminem (potwierdzenie wpłaty należy przesłać faxem (61) 877 23 29 lub mailem na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).
 2. W sytuacji gdy wpłata nie została dokonana w wymaganym terminie, należy okazać gospodarzowi obiektu dowód wpłaty przed pobraniem kluczy do szatni.
 3. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę klubu wynajmującego boisko oraz dokładną datę i godzinę wynajmu
 4. Wpłaty prosimy kierować na konto:
  Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  ul. Chwiałkowskiego 34A
  61-553 Poznań
  Konto: ING Oddział w Poznaniu
  07 1050 1520 1000 0023 5094 9737

Kontakt

rezerwacja terminów, płatności, sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania boiska:

Tomasz Szymoniak
tel. (61) 877 23 29
(poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.00)

Cennik

Wyszczególnienie Zespoły młodzieżowe z Poznania do lat 19 Grupy niezrzeszone Zespoły seniorskie z Poznania oraz wszystkie grupy wiekowe spoza Poznania Firmy oraz ligi amatorskie dla firm
Cena brutto Cena brutto Cena brutto Cena brutto
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) całe boisko
152 zł (*) 228 zł 304 zł 425 zł
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) pół boiska
90 zł (*) 136 zł 180 zł 304 zł
Udostępnianie płyty boiska na mecze
(2 godz.) całe boisko
182 zł (*) 272 zł 364 zł 485 zł
Udostępnianie płyty boiska na mecze
(1,5 godz.) pół boiska
121 zł (*) 182 zł 242 zł 364 zł
Udostępnianie obiektu na turnieje i imprezy
+ każda następna rozpoczęta godzina
182 zł
118 zł
272 zł
178 zł
364 zł
240 zł
425 zł
282 zł
Bieżnia LA (1,5 godz.) 55 zł
Kort tenisowy - tartanowy (1 godz.) 10 zł
Kort tenisowy - ceglasty (1 godz.) 20 zł
Lekcje wf dla szkół (miesięcznie) 227 zł
Oświetlenie (całe boisko) 66 zł
Oświetlenie (pół boiska) 33 zł
Sprzęt nagłaśniający (1 dzień) 200 zł (**)
Stoły (1 dzień)
Ławy (1 dzień)
7 zł za sztukę (**)
3 zł za sztukę (**)
Sprzęt rekreacyjny (1 dzień) 100 zł (**)
Namiot 4x4 m (1 dzień) 100 zł (**)
Dodatkowa obsługa techniczna (1 dzień) 200 zł

(*) Cena uwzględnia 50% rabatu dla drużyn młodzieżowych miasta Poznania.
(**) Wypożyczane tylko na imprezy organizowane na obiekcie MOS.
Ceny obowiązują od 1.02.2012 r.

Płatność za korzystanie z boiska prosimy uiszczać przelewem bankowym na konto Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34.
Numer konta: ING Oddział w Poznaniu, 07 1050 1520 1000 0023 5094 9737 , a ksero dowodu wpłaty dostarczyć do biura MOS, przy ul. Gdańskiej 1.

Galeria:

Kontakt:

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
Ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
Tel i fax: (61) 877 23 29
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Zmieniony ( poniedziałek, 14 kwiecień 2014 )