System rejestracji szkół

Wszystkie szkoły startujące w rywalizacji w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prosimy o uzupełnienie do końca września 2017r. danych w SRS-ie (ilość uczniów, dyscypliny, w których szkoła planuje wystartować, uaktualnienie nazwy).

Przypominamy, że szkoła zgłaszająca uczniów do różnych typów rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada) musi posiadać odrębne konta w SRS-ie dla każdego typu rozgrywek.

Szkoły, które uzyskają awans do finałów wojewódzkich a nie będą zarejestrowane w systemie SRS na stronie https://srs.szs.pl/system/ , nie będą mogły wziąć udziału w zawodach na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu