Boisko Nadolnik

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Nadolnik

Powstałe w 2018 roku boisko o wymiarach 17 x 36 m posiada nawierzchnię poliuretanową i jest przystosowane do gry w piłkę ręczną oraz koszykówkę (posiada dwie bramki oraz cztery kosze). Obiekt jest ogrodzony, posiada piłkochwyty. Przy boisku znajdują się ławki oraz stojaki na rowery. W roku 2019 na boisku zostanie zamontowane oświetlenie oraz monitoring. Boisko służy bezpłatnie mieszkańcom okolicznych osiedli, może być również wynajmowane odpłatnie zorganizowanym grupom treningowym.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29